Vodní 544/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

+420 739 157 981

Všeobecné obchodní podmínky a Ochrana osobních údajů

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platné od 1.11.2016

 

Objednávka

Zákazník má možnost si výrobek objednat

  1. a) osobně v prodejně Cukrárna Sweetcakes
    b) prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách www.sweetcakes.cz
    c) telefonicky na čísle 739157981

Náležitosti objednávky: Tvar, druh náplně, velikost, termín a čas vyzvednutí, telefonické spojení zákazníka, jméno a příjmení zákazníka.
Termín a čas vyzvednutí jsou závazné pro obě smluvní strany.
Změny v objednávce jsou možné po vzájemné dohodě obou stran.

Vyzvednutí objednávky

Čas vyzvednutí uvedený v objednávce znamená nejbližší možný čas vyzvednutí výrobku
s tím, že zákazník si musí výrobek vyzvednout nejpozději do konce pracovní doby dne, na který byl výrobek objednán.

Cena výrobku

Cena výrobku je dána dle platného ceníku. V případě specifického výrobku je stanovena orientační cena.
Platba výrobků pouze v hotovosti.

Reklamace

Zákazník má právo výrobek reklamovat a to při předání výrobku.
Případná reklamace po předání výrobku bude posuzována individuálně.

Podmínky vrácení zálohy v případě zrušení objednávky:

V případě zrušení objednávky méně než 48 hodin před terminem vyzvednuti, záloha se nevrací

Ochrana osobních údajů

1.       ANFILOD  s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

2.       Vaše Osobní údaje společnost ANFILOD  s.r.o. zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

1.       plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“)

2.       marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu

3.       Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

4.       Osobní údaje budou společností ANFILOD  s.r.o. zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společnosti ANFILOD  s.r.o., podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu.

5.       V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

1.       Právo na přístup k Osobním údajům u společnosti ANFILOD  s.r.o., což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti ANFILOD  s.r.o., zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.

2.       Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost ANFILOD  s.r.o. o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

3.       Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že společnost ANFILOD  .s.ro. musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (IV) zpracování je protiprávní nebo (V) to ukládá zákonná povinnost.

4.       Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (I) popíráte přesnost Osobních údajů, (II) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (III) společnost ANFILOD  s.r.o. již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (IV) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., společnost ANFILOD  s.r.o. může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

5.       Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli společnosti ANFILOD  s.r.o. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby naše společnost tyto údaje předala jinému správci.

6.       Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti ANFILOD  s.r.o. podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost ANFILOD  s.r.o. Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

6.       Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti ANFILOD  s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@sweetcakes.cz .

7.      Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

8.       Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

9.   Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

10.    V případě, že bude společnost ANFILOD  s.r.o. chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

11.    Když nám dáte souhlas se zasíláním newsletteru na Váš e-mail, budeme Vám jej posílat po dobu 3 let, pokud si to nerozmyslíte dříve.

Na našem webu neshromažďujeme žádná osobní data. 

Cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

·         Klíčové (funkční) cookies – bez nich nebude obchod správně fungovat. Může vám například mizet obsah košíku nebo nebude možné zůstat přihlášen,

·         Analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a využívání různých funkcí (Google Analytics). Podle nich se snažíme internetový obchod zlepšovat, aby s ním byli uživatelé spokojenější.

·         Trackovací a remarketingové – pomáhají nám optimalizovat nabídku pro zákazníky a oslovit je v reklamních plochách na jiných webových stránkách.

·         Konverzní – slouží k vyhodnocení jak funguje reklama a různé cesty, jak se uživatelé na web dostávají.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Internet Explorer: windows.microsoft.com Google Chrome: support.google.com Mozilla Firefox: support.mozilla.org Opera: help.opera.com Safari: support.apple.com

Tato webová stránka využívá souborů cookies. Používáním webové stránky s tím vyjadřujete souhlas.

Jak zamezit ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

 

 

Sháníte dobrý dort na objednávku v Praze? My vám v tom pomůžeme! Vyrábíme krásně zdobené dorty na objednávku v Praze pro malé i velké oslavy všeho druhu – narozeninové dorty pro muže, narozeninové dorty pro děti, narozeninové dorty pro ženy, svatební dorty.Všechny dorty na objednávku v Praze pečeme podle vlastních receptur a jako u všech našich výrobků používáme jen ty nejlepší suroviny . Můžete si vybírat dort na objednávku v Praze z bohaté škály chůtí a možnosti ozdob. Nabízíme kreativní, zajímavé a zároveň chutné dorty na objednávku v Praze pro děti, pro muže, pro ženy, svatební.

Cena od 1200 Kč.

 

Kontaktujte nás
Яндекс.Метрика